Naše projekty

Sdružení Bílina 2006 vzniklo na podzim roku 2007 za účelem záchrany objektu St. London v Bílině. Sdružení v této souvislosti navrhlo vytvoření Českoněmeckého centra setkávání, které by prezentovalo příhraniční neziskové aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu a historie. Stadt London - kulturní dům z počátku minulého století by byl k tomuto účelu ideální. Navzdory faktu, že se projekt setkal s nadšením na německé straně v rámci programu Ziel3/Cíl 3, v Bílině nebyla politická vůle na podporu jeho realizace.

Bílina 2006 za vydatné pomoci projektové manažerky Brigity Janovské z Mostu navázala v roce 2007 spolupráci se spolkem bílinských rodáků v zahraničí - Heimetkreis verein Bilin. V roce 2008 proto mohli členové sdružení Heimatkreisverein Bilin. Ti tak mohli poprvé po 60 letech oficiálně město navštívit. Na jejich pozvání se kromě města Bíliny zásadní měrou podílelo také sdružení Bílina 2006. Od té doby bílinské sdružení s německými partnery spolupracuje na projektech o zmapování společné historie Čechů a Němců v pohraničí. Pravidelně navštěvuje setkání rodáků v bavorském Gerolzhofenu a rodáci pravidelně jezdí do Bíliny.

Jednou z prvních společných akcí, bylo uspořádání historicky první Bílinské výstavy v roce 2010 – Bílina zmizelá a nalezená. Ve výstavních síních U kostela a Pod věží jsme spolu s rodáky instalovali výstavu věnovanou historii Bíliny. K vidění byla archeologická expozice, expozice připomínající lázeňství, život v Bílině na počátku 20. století i za normalizace. V rámci výstavy jsme v parku na Kyselce spolu s rodáky zasadili tzv. Strom návratů – jinan dvoulaločný, který má listy ve tvaru srdce. Odhalili jsme i pamětní desku významného rodáka Gustava Waltera na budově ZUŠ, která následně začala nést jeho jméno. Gustav Walter byl významných pěvcem, sólistou opery ve Vídni, více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Walter.

V roce 2010 jsme byli osloveni scénáristou a dokumentaristou Davidem Vondráčkem (držitel Českého Lva za dokument Láska v hrobě), abychom spolupracovali na dokumentu Řekni, kde ti mrtví jsou. Dokument o tragických událostech odsunu sudetských Němců z pohraničí měl premiéru v roce 2011. Můžete jej vidět zde. Reportáž z Bíliny začíná ve 39. minutě.

Na přelomu let 2010 a 2011 jsme pořádali klubová Setkání u křídla. Ve spolupráci s bílinskou ZUŠ jsme si zvali známé osobnosti, které mají vztah k našemu regionu. Hudební doprovod při setkáních zajistili žáci nebo učitelé ZUŠ. Našimi hosty byli Petr Mikšíček – spisovatel a dokumentarista, Vladimír Kořen – editor zpravodajství ČT, Stanislav Bartůšek – sportovní redaktor a pokořitel Lamanšského průlivu a spisovatel, scénárista a dramaturg Bedřich Ludvík.

V roce 2011 jsme se pustili do úklidu bílinského Židovského hřbitova, který jsme vyčistili od náletových křovin a pozvali jsme tehdejšího vrchního pražského rabína Karola Sidona. Námi navrhovaná spolupráce mezi naším sdružením, Židovskou obcí Teplice a městem Bílina, nebyla akceptována. Hřbitov proto dnes zaniká.

V roce 2013 jsme umístili pamětní kámen do obce Želenice u Mostu. Připomínal jednu z posledních husitských bitev. Více zde: http://husitstvi.cz/vojenstvi/bitvy-a-tazeni/bitva-zelenic/.

Od roku 2014 pořádáme pravidelně prohlídky zámku v Bílině, a to díky souhlasu majitele, společnosti Lesy Sever a.s. Ročně si tak bílinskou dominantu prohlédne zhruba 300 lidí.

V roce 2015 jsme po dvou letech dokončili překlad německé trilogie Institutum Bilinense. Trilogie z pera autorů Georga Wodraschkeho a spol. mapuje historii česko-německých vztahů na Bílinsku. Kniha vypráví dějiny viděné pohledem Němců. Je tedy v mnohém provokativní a pro některé Čechy zcela neakceptovatelná. Knihu nabízí Městská knihovna v Bílině a k přečtení je ve formátu PDF na našem webu – Publikace Bílinsko. Vysvětlivky ke knize dodáme do konce tohoto roku.

V roce 2016 jsme se spolu s Městskou knihovnou v Bílině zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje Post Bellum o.p.s. V roce 2016 chceme rovněž vytvořit mobilní aplikaci Audiostezka Bílinou, která nabídne prostřednictvím nových technologií originální zážitek z procházky městem. Jde o novou formu Audiostezky, kterou jsme vytvořili v roce 2009, jejíž podoba je ale dnes již technologicky zaostalá.