Berlín bývalé nádraží

Přeměna bývalého berlínského nádraží na volnočasový park proběhla v podstatě bez větších zásahů lidí. Příroda si s ekologickou zátěží v podobě vyteklých olejů a nafty poradila během několika let sama. Neproběhla tady žádná ekologická podpora v podobě vybagrování tisící tun kontaminované zeminy. Vše se nechalo zarůst, včetně kolejí, travou a stromy. Dokonce tu rostou i ovocné stromy. Nyní je z bývalého nádraží volnočasový park, kde jsou můstky po kterých se doporučuje chodit právě kvůli mnoha kusům železa a kolejí na zemi. Z železných plátů se vyrobily primitivní prolézačky a stoly či vyhlídky. Vstup je zde na vlastní nebezpečí. Přesto tu ale zatím do roku 2008 nikdo neevidoval žádný úraz. Návštěva tohoto parku byla inspirací k netradiční obnově Pohádkového lesa.

Za Bílinu 2006 se exkurze zúčastnil Honza Beneš